Ph.D.Graduation Year: 2010
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 RUCHI SHARMA
2 VIVEK BAGCHI
3 NEETU RANI
4 SONALIKA VAIDYA
5 SARIKA MALIK
6 VANDANA SHAHI
7 ABHRA SARKAR
8 KAPIL SHARMA
9 SAROJ LOCHAN SAMAL
10 YOGESH KUMAR SHARMA
11 ASHOK KUMAR GOYAL
12 MANOJ T P
Graduation Year: 2011
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 NEERAJ KUMAR
2 RAM KUMAR TITTAL
3 VIRINDER SINGH
4 ANJUL KUMAR
5 ABIR BARAN MAJUMDER
6 DALAL SOHEL MOHAMMED AHMED
7 RAM KARAN
8 KAMALAKANTA BEHERA
9 MANISH AGARWAL
10 MAROOF ALI
11 PRADHUMN SINGH
12 DIPANWITA DAS
13 ARCHANA JAIN
14 ANURAG SHARMA
15 JAHANGEER AHMED
Graduation Year: 2012
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 KUSUM SOLANKI
2 NAGARAJ P
3 UNNATI AHLUWALIA
4 ARVIND SINHA
5 GEETA TIWARI
6 NEERU
7 SRIKANTA SAHU
8 CHETNA JOSHI
9 MANALI KAPOOR
10 CYRIL AUGUSTINE V
11 ANAMICA TRIPATHI
12 NEM SINGH
13 JAI PRAKASH
14 GANESAN M
15 ABHISHEK KUMAR
16 USHARANI SAHOO
17 MONIKA SINGH
18 SHRUTI TRIVEDI
19 DEEPIKA KHANDELWAL
Graduation Year: 2013
S.No. Name Title of the Thesis Current Status Online Profile Links
1
2
3
4
5
6
7
8