Ph.d.Graduation Year: 1980
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 GOPAL ROY
2 S SRINIVASAN
3 PRAMOD KUMAR KUSH
Graduation Year: 1981
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 MOHINDER PAL
2 MRADULA MATHUR
3 AVADHESH KUMAR
4 RAKESH BHARGAVA
5 KAMAL NAYAN PUROHIT
6 RAM PARKASH
7 SANCHITA RANI JINDAL
8 RATAN DEEP RASTOGI
9 PANDEY RAMAN
10 RAKESH KUMAR
Graduation Year: 1985
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 BALRINA MALIK
2 B RAJASEKAR
3 M S RAVISHANKAR
4 MANISHA PATHAK
5 ANIL BALKRISHNA GHOGARE
6 VINOD SRIVASTAVA
7 NAFISUL HASAN
8 BHARAT BHUSHAN
Graduation Year: 1986
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 E. ARUNAN
2 ATLURI JYOTHI
3 T V RAMESH
4 HARISH KUMAR SIKRI
5 RAKESH VIJ
6 SUNIL KATARIA
7 KULDEEP KUMAR MEHTA
8 SUNIL SHARMA
9 KULDIP SHARMA
10 GOBIND RAI BAHL
Graduation Year: 1987
S.No. Name Current Status Online Profile Links
1 K RAMESH
2 R JAYASHREE
3 LAXMAN DASS GANGWANI
4 GURPREET SINGH KAPUR
5 NEELAM MANN
6 S MURALI
7 V V SURESH
8
9 T PARTHASARATHY
10 S JAISHANKAR
11 RAJENDRA B PATANKAR
12 SONAH CHETTERJEE
13 AJAY KUMAR JAIN
Graduation Year: 1988
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 SHARBARI LAHIRI
2 SUNITA
3 NEERAJ ADYA
4 SURJIT BHUJABAL
5 M S SEKHAR
6 TIRUMALA G SAMPATH KUMAR
7 DINESH BABBAR