M.Sc.(5 yrs)Graduation Year: 1970
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 KALYAN KUMAR GUPTA
2 SUBHASH BHAURAO KULKARNI
Graduation Year: 1971
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 DEBOBROTO LAHIRI
Graduation Year: 1975
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 ANATHBANDHU DAS
2 JAWEED ASHRAF
3 NAVIN SOI
4 USHA MALIK
5 E S RAVISEKAR
6 S JAYARAMAN
7 HARJEET KAUR
8 S AMBI
9 BRAHM PRAKASH
10 GEORGE THOMAS
Graduation Year: 1976
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 MARY JOSEPH
2 C. C. GOPALAKRISHNAN
3 ROMA P. KARTHE
4 RAJENDRANATH GHOSAL
5 RAJIV KUMAR KHANNA
6 LALITA KUMARI
Graduation Year: 1978
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 P ALEX
2 SUCHETA MUNJAL
3 CHENGALATH RAVINDRA NATH
4 VINOD KUMAR
5 ASHIMA HAJELA
6 K PARVATI MENON
7 A S PRAKASH
8 KOUSHIKES SAHA