M.Sc.(5 yrs)Graduation Year: 1966
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 KASHMIRI LAI MITTAL
2 PRITHIWANT SINGH SINDHU
3 BHUMITRA CHOPRA
4 SHAM KUMAR ANAND
Graduation Year: 1967
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 AMITABHA BHADURI
2 KHUSH DEV SINGH MUDHER
3 T V GOPALAKRISHNAN
4 KRISHAN MOHAN SHARMA
5 LALIT MOHAN MATHUR
Graduation Year: 1968
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 RADHEY SHYAM
2 SURENDER KUMAR JAIN
3 RAJ KUMAR CHOPRA
4 DHARAM PAL
5 MAMAN CHAND GOEL
6 P M HARISH KUMAR
7 KUSUM LATA
8 HARASH KUMAR BHARDWAJ
Graduation Year: 1969
S.No. Name Current Affiliation Online Profile Links
1 MUNISHWAT NATH
2 DEEPAK SAMAL
3 M. S. VEENA
4 DWARKA DAS
5 SEHHAVLAL SHAH